Wednesday, September 16, 2015

Irreaalsus - Irreality


Kui kõike peaks justkui olema, aga peaaegu midagi pole, siis see lugu kokku on pisut kummituslik. 
Kui uduvaip on nii tihe ja raske, et kaanetab ka häälekõla, ei julge isegi hingata valjusti. 
Mänsakute prääksatused sumbusid kui patja.

_____

If there must be something and yet there is almost nothing, this altogether seems rather spooky. 
When fog is like a heavy and thick carpet covering every sound, I dare not to even breathe. 
Quacks of nutcrackers were like covered with a pillow.


 No comments: